Regulamin kucharz - Wykrzyknik

Regulamin kucharz


Organizacja urodzin Szefa Kuchni i warsztatów kulinarnych


  1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do używania sprzętów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przeciwnym razie za szkody powstałe na skutek zniszczenia sprzętu bądź mienia prowadzącego odpowiada rodzic.
  2. Prowadzący informuje i przestrzega, że w procesie przygotowywania potraw mogą wystąpić produkty wywołujące alergie. Rodzic zobowiązuje się poinformować prowadzącego o posiadanych przez dziecko alergiach i nietolerancjach pokarmowych przy zapisie na warsztaty.
  3. Prowadzący zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa pracy w miejscu wykonywania warsztatów kulinarnych a tym samym przestrzega dzieci do zachowania wszelkiej ostrożności podczas wykonywania prac kulinarnych.
  4. Rodzic zapisując dziecko na warsztaty kulinarne wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w takich warsztatach i bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka podczas trwania warsztatów.