regulamin urodzin - Wykrzyknik

regulamin urodzin

Logo-Wykrzyknik

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 13.
2. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
3. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 40 dzieci. Na trampolinie może przebywać tylko jedna osoba
w tym samym czasie.

4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
5. Dzieci poniżej 12-u lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
6. Plac zabaw jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
7. Potwierdzeniem prawa do przebywania na sali zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych, gości urodzinowych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych).
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
9. Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową, na Placu Zabaw przebywają tylko
w skarpetkach, również latem.
10. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.
11. Przed zakupem biletu wejścia na Salę Zabaw Wykrzyknik, Klient zobowiązany jest do zapoznania się
z regulaminem Placu Zabaw, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w placówce lub u obsługi.
12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
• NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
• NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
• NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
• ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROŹBA ZADŁAWIENIA
• ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI
POWAŻNYM WYPADKIEM
• ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA
ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM
NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
14. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi recepcji.
15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej staranności.
16. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw po za szatnią firma nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach gdy
ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac
Zabaw należytej staranności.

WYBIERZ NAJLEPSZY TERMIN JUŻ DZIŚ!

Powoli zaczyna brakować miejsc 😉półkolonie lato